آقای آرش نورآقایی

90 بازدید

 اما در هفت ماه گذشته بواسطه پروژه اهل کاشانم بارها باره که در این مکان به روح لطیف مدیر و کارکنانش

آغشته است،حضور داشته ام و لذت فراوان برده ام از پذیرایی و همنشینی ها .

 


برچسب ها : هتل نگارستان اهل کاشانم هنرمند نویسنده

مدیر سایت 1399/11/08

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه