English
تلفن تماس : 03155347000
11
مهر
آقای هادی کاظمی(بازیگرسینماوتلویزیون)

آقای هادی کاظمی(بازیگرسینماوتلویزیون)


نقطه شروع فکری ، درک عمیق این جمله است:

هیچکس به نجات شما نخواهد

.مسئولیت کامل کسی که هستید و کسی که خواهید شد خودتان هستید

(tagwhatsappwidget)