خانم شقایق دهقان

55 بازدید

و به طور خاص کارکنان مهربان و مهمان نواز هتل نگارستان

خاطرات بسیار خوشی از این شهرزیبا برایم رقم خورد.


برچسب ها : هتل نگارستان اهل کاشانم هنرمند نویسنده

مدیر سایت 1400/02/07

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه