English
تلفن تماس : 03155347000
29
فروردین
خانم شقایق دهقان(بازیگرسینماوتلویزیون)

خانم شقایق دهقان(بازیگرسینماوتلویزیون)


با تشکر از مردم خوب و نازنین کاشان،هموطنان عزیزم

و به طور خاص کارکنان مهربان و مهمان نواز هتل نگارستان

خاطرات بسیار خوشی از این شهرزیبا برایم رقم خورد.